Interdiocesane proeven

Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert zowel voor het vierde als voor het zesde leerjaar de interdiocesane proeven (IDP). Initieel werd enkel ingezet op de leergebieden wiskunde en Nederlands, maar ondertussen maken ook proeven voor wereldoriëntatie er deel van uit. Scholen kunnen kiezen of ze online deelnemen, of toch liever op papier. De leerlingen van het vierde leerjaar leggen de proeven af in mei, de zesdeklassers in juni.

Door middel van praktische proeven (observatieopdrachten) besteden we ook aandacht aan doelen die in de ‘gewone’ proeven niet getoetst kunnen worden, maar daarom niet minder belangrijk zijn. Vanaf dit schooljaar staan in deze opdrachten een aantal generieke doelen uit ‘Zin in leren! Zin in leven!’ centraal.

Deelnemen aan IDP4 en IDP6 is vanaf dit schooljaar gratis voor alle scholen die lid zijn van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Voor scholen die niet tot Katholiek Onderwijs Vlaanderen behoren, kost deelnemen aan IDP per leerling 3,50 euro inclusief btw. Je zorgt zelf voor de nodige afdrukken van de bronnenfolders (in kleur) en van de vragenboekjes (voor IDP6 bij deelname op papier, in zwart/wit).

In totaal nemen jaarlijks zo’n 60 000 leerlingen deel aan IDP.

Voor al je vragen:

idp [at] katholiekonderwijs.vlaanderen

Pagina's