Interdiocesane proeven

Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert zowel voor het vierde als voor het zesde leerjaar de interdiocesane proeven (IDP). Initieel werd enkel ingezet op de leergebieden wiskunde en Nederlands, maar ondertussen maken ook proeven voor wereldoriëntatie er deel van uit. Bovendien besteden we - door middel van een observatieopdracht (wereldoriëntatie) en een facultatieve schrijf- en spreekproef  (Nederlands) - ook aandacht aan doelen die in de ‘gewone’ proeven niet getoetst kunnen worden, maar daarom niet minder belangrijk zijn.

Pagina's