Interdiocesane proeven

Rapporten IDP 2017-2018 opvragen

Om de rapporten op te vragen, log je met je persoonlijke login in in de IDP-toetsomgeving.

Het school- en klasrapport vraag je op via Rapporten > Rapporten 4/6 > Proeven > Rapporten voor analyses. De links naar deze rapporten worden je de dag nadat je het rapport hebt opgevraagd per mail toegestuurd. Van zodra één iemand van het team de rapporten opvraagt, wordt de procedure in gang gezet. De link naar de rapporten wordt rechtstreeks bezorgd aan alle teamleden die toegang hebben tot de IDP-toetsomgeving.

Naast de school- en klasrapporten kan je ook het detailrapport opvragen. Dit rapport bevat de antwoorden die de leerlingen gaven. We stellen ook een antwoordenrapport ter beschikking dat toont met welke frequentie alternatieve antwoordmogelijkheden gekozen worden. Deze twee rapporten worden beschikbaar gesteld in Excel en zijn onmiddellijk online raadpleegbaar. Ze kunnen een handig instrument zijn bij de verdere analyse van de resultaten.

 

Voor al je vragen:

idp@katholiekonderwijs.vlaanderen

Pagina's