Interdiocesane proeven

Door technische problemen, is het enkele dagen (bijna) onmogelijk geweest om IDP4-test af te nemen.

Om scholen die problemen ondervonden toch nog te kans de geven om de test af te nemen, verlengen we de periode van afname tot en met vrijdag 4 mei 2018. Indien het praktisch niet meer haalbaar is om de drie toetsen af te nemen, kan je beslissen om de afname te beperken tot één of twee van de drie toetsen, naar keuze. Indien het gelukt is om de leerlingen (een gedeelte van) een toets te laten maken, hoeven de leerlingen dit niet meer opnieuw te doen. Je kan dit nakijken bij ‘Beheer’ bij ‘Antwoorden / login’ en ‘Antwoorden / vraag’.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert zowel voor het vierde als voor het zesde leerjaar de interdiocesane proeven (IDP). Initieel werd enkel ingezet op de leergebieden wiskunde en Nederlands, maar ondertussen maken ook proeven voor wereldoriëntatie er deel van uit. Scholen kunnen kiezen of ze online deelnemen, of toch liever op papier. De leerlingen van het vierde leerjaar leggen de proeven af in mei, de zesdeklassers in juni.

Sinds dit schooljaar heeft de Vlaamse overheid decretaal vastgelegd dat elke school op het einde van het basisonderwijs alle leerlingen moet laten deelnemen aan een of meerdere gevalideerde toetsen die minstens twee leergebieden omvatten (en vanaf het schooljaar 2018-2019 minstens drie leergebieden). Aangezien de interdiocesane proeven wetenschappelijk gevalideerd werden, voldoe je dit schooljaar aan de verplichting van de overheid door deelname aan minstens twee leergebieden van IDP.

Door middel van praktische proeven (observatieopdrachten) besteden we ook aandacht aan doelen die in de ‘gewone’ proeven niet getoetst kunnen worden, maar daarom niet minder belangrijk zijn. Vanaf dit schooljaar staan in deze opdrachten een aantal generieke doelen uit ‘Zin in leren! Zin in leven!’ centraal.

Deelnemen aan IDP4 en IDP6 is vanaf dit schooljaar gratis voor alle scholen die lid zijn van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Voor scholen die niet tot Katholiek Onderwijs Vlaanderen behoren, kost deelnemen aan IDP per leerling 3,50 euro inclusief btw. Je zorgt zelf voor de nodige afdrukken van de bronnenfolders (in kleur) en van de vragenboekjes (voor IDP6 bij deelname op papier, in zwart/wit).

In totaal nemen jaarlijks zo’n 60 000 leerlingen deel aan IDP.

Voor al je vragen:

idp@katholiekonderwijs.vlaanderen

Pagina's