Interdiocesane proeven

Inschrijving gevalideerde toetsen

Vanaf dit schooljaar ben je als school decretaal verplicht om op het einde van het basisonderwijs bij alle leerlingen voor minstens drie leergebieden een gevalideerde toets af te nemen. Tot en met 28 februari 2019 kun je als directeur of ICT-coördinator je de leerlingen van het zesde leerjaar inschrijven om deel te nemen aan de gevalideerde toetsen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Onze gevalideerde toetsen vervangen de interdiocesane proeven voor het zesde leerjaar (IDP6). Meer uitleg over de gevalideerde toetsen en hoe je je ervoor kunt inschrijven, vind je op de themapagina ‘evaluatiebox basisonderwijs’ onder het tabblad ‘Hoe gebruik ik de evaluatiebox?’. De gevalideerde toetsen staan vanaf 15 mei bij de evaluatie-instrumenten.

IDP4 bieden we dit schooljaar niet aan. In de toekomst stellen we wel weer gestandaardiseerde proeven ter beschikking voor deze ontwikkelleeftijd.

De praktische proef Kunstroof zal in de loop van het voorjaar wel afgenomen kunnen worden.
 

Rapporten IDP 2017-2018 opvragen

Om de rapporten op te vragen, log je met je persoonlijke login in in de IDP-toetsomgeving.

Het school- en klasrapport vraag je op via Rapporten > Rapporten 4/6 > Proeven > Rapporten voor analyses. De links naar deze rapporten worden je de dag nadat je het rapport hebt opgevraagd per mail toegestuurd. Van zodra één iemand van het team de rapporten opvraagt, wordt de procedure in gang gezet. De link naar de rapporten wordt rechtstreeks bezorgd aan alle teamleden die toegang hebben tot de IDP-toetsomgeving.

Naast de school- en klasrapporten kan je ook het detailrapport opvragen. Dit rapport bevat de antwoorden die de leerlingen gaven. We stellen ook een antwoordenrapport ter beschikking dat toont met welke frequentie alternatieve antwoordmogelijkheden gekozen worden. Deze twee rapporten worden beschikbaar gesteld in Excel en zijn onmiddellijk online raadpleegbaar. Ze kunnen een handig instrument zijn bij de verdere analyse van de resultaten.

Met vragen kan je steeds terecht bij de evaluatiebox-helpdesk:

 

Pagina's