Interdiocesane proeven

Inschrijving gevalideerde toetsen

Vanaf 13 december 2018 kun je je leerlingen inschrijven voor de gevalideerde toetsen voor het einde van het basisonderwijs (de vroegere IDP6). Meer informatie en de inschrijvingslink volgen in de nieuwsbrief en via e-mail. Ook zul je je kunnen inschrijven voor een infosessie in verband met onze nieuwe evaluatiebox.

IDP4 bieden we dit schooljaar niet aan. In de toekomst stellen we wel weer gestandaardiseerde proeven ter beschikking voor deze ontwikkelleeftijd.
De praktische proef Kunstroof zal in de loop van het voorjaar wel afgenomen kunnen worden.

Rapporten IDP 2017-2018 opvragen

Om de rapporten op te vragen, log je met je persoonlijke login in in de IDP-toetsomgeving.

Het school- en klasrapport vraag je op via Rapporten > Rapporten 4/6 > Proeven > Rapporten voor analyses. De links naar deze rapporten worden je de dag nadat je het rapport hebt opgevraagd per mail toegestuurd. Van zodra één iemand van het team de rapporten opvraagt, wordt de procedure in gang gezet. De link naar de rapporten wordt rechtstreeks bezorgd aan alle teamleden die toegang hebben tot de IDP-toetsomgeving.

Naast de school- en klasrapporten kan je ook het detailrapport opvragen. Dit rapport bevat de antwoorden die de leerlingen gaven. We stellen ook een antwoordenrapport ter beschikking dat toont met welke frequentie alternatieve antwoordmogelijkheden gekozen worden. Deze twee rapporten worden beschikbaar gesteld in Excel en zijn onmiddellijk online raadpleegbaar. Ze kunnen een handig instrument zijn bij de verdere analyse van de resultaten.

 

Voor al je vragen:

idp@katholiekonderwijs.vlaanderen

  • 14 januari 2013

    Schreef je je vierde- en zesdeklassers al in voor de interdiocesane proeven? Via IDP krijgen scholen een spiegel voorgehouden over het rendement van hun onderwijs. Het is het ideale startpunt van kwaliteitsonderzoek.

      

Pagina's