School- en klasrapport van IDP4 beschikbaar!

03 juni 2016

De rapporten vind je op http://proefidp.katholiekonderwijs.vlaanderen, kies 'Rapporten 4'.