Referentiegroepen

Vergelijk je schoolresultaten objectief door middel van referentiegroepen.

Om een objectieve vergelijking tussen scholen te kunnen maken, zijn de scholen ingedeeld in referentiegroepen. Zo kan je de resultaten van je school vergelijken met de resultaten van soortgelijke scholen.

Voor het berekenen van de referentiegroepen baseerden we ons op de Onderwijs kansarmoede-indicator (OKI). Meer info over OKI en duiding bij de gehanteerde procedure vind je hieronder terug.

Achtergrondinformatie referentiegroepen IDP4 2018

Achtergrondinformatie referentiegroepen IDP6 2018