RA, IAC en AN

Leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften of een individueel aangepast curriculum kunnen meedoen aan de proef. 

Redelijke aanpassingen

Leerlingen met een duidelijke indicatie van een leer- of ontwikkelingsstoornis en met speciale ondersteuningsbehoeften kunnen op hun manier meedoen aan de proef, met redelijke aanpassingen (RA).

We maken niet langer gebruik van een lijst met redelijke aanpassingen. We hanteren het volgende uitgangspunt: leerlingen gebruiken tijdens de proef de aanpassingen die ze dagelijks gebruiken in de klas.

Wat niet kan, omdat we dan niet meer testen wat we willen testen, is het volgende:

  • elementen uit de proef thuis laten voorbereiden, bijvoorbeeld het dictee of de
    leestekst;
  • de proef klassikaal voorlezen;
  • vooraf, al dan niet samen met de leerlingen, elementen in de teksten en/of opgaven markeren;

De volgende maatregelen worden niet als redelijke aanpassingen beschouwd:

  • De toets opdelen in kleinere eenheden.
  • Onder toezicht in een aparte, rustige ruimte werken.
  • Het gebruik van vergrote teksten en antwoordbladen.

Deze drie maatregelen versterken enkel de normale manier van werken in de klas. Zij doen geen afbreuk aan de moeilijkheidsgraad van de toets. Ze kunnen dus worden toegestaan voor één of meer leerlingen, maar vallen niet onder redelijke aanpassingen. Voor het toestaan van deze maatregelen hoef je dus geen vinkje te zetten bij redelijke aanpassingen.

Individueel Aangepast Curriculum

We willen dat ook de leerlingen die een Individueel Aangepast Curriculum (IAC) volgen de kans krijgen om te tonen welke kennis en vaardigheden ze beheersen.
Uiteraard mogen deze leerlingen ook gebruik maken van redelijke aanpassingen om de proeven te maken. Opnieuw op voorwaarde dat ze vertrouwd zijn met het gebruik van die maatregelen en ze die ook tijdens andere toetsen mogen gebruiken.

Daarbovenop komt een extra maatregel:

  • Duid samen met de leerling de vragen aan die de leerling zeker moet proberen op te lossen.

Let wel: Enkel een leerling die beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs kan een Individueel Aangepast Curriculum volgen in het gewoon onderwijs.

Anderstalige nieuwkomers

Ook anderstalige nieuwkomers kunnen deelnemen aan de proeven. Een leerling valt onder die noemer  als hij beantwoordt aan één van volgende criteria:

Voor het vierde leerjaar:

Voor het zesde leerjaar: