Hier kan u opgaven van Nederlands uit vorige proeven IDP6 vinden met vermelding van leerdomein, doelstelling, corresponderende eindterm en moeilijkheidsgraad. De opgaven zijn zo uitgewerkt dat u ze kan gebruiken om zelf als oefening of toets te gebruiken (eventueel zelfs gedifferentieerd). De correctiesleutel zit er ook bij. Dus kant-en-klaar materiaal voor doelstellingen uit het leergebied Nederlands die hard kunnen getoetst worden. Heel wat belangrijke aspecten van taal kunnen echter niet zo getoetst worden.