IDP - observatieproef en schrijfproef

01 april 2014

Verplichte observatieopdracht IDP6 WO online

Nemen jouw zesdeklassers online deel aan de interdiocesane proef voor wereldoriëntatie? Daarbij hoort een verplichte observatieopdracht. Die kun je vanaf 22 april 2014 bij je leerlingen afnemen. De opdracht blijft tot vrijdag 20 juni 2014 ter beschikking.

In de handleiding (> toetsomgeving > inloggen > materiaal > materiaal proef IDP6 > Observatieopdracht WO) vind je tips en instructies om de proef zo objectief mogelijk te laten verlopen. Je leest er ook welke doelen er met de observatieopdracht worden geëvalueerd.

Naast de handleiding vind je ook een scoreblad, waarmee je de individuele resultaten kunt registreren. Zo heb je direct een overzicht van de resultaten van de klas op de opdracht. Net zoals bij beheervragen geef je de resultaten nadien online in. Zo kunnen ze worden opgenomen in het rapport. Het ingeven van de resultaten kan vanaf 10 juni 2014. Je gaat daarvoor naar de toetsomgeving (> beheer > antwoorden) en kiest per leerling voor Proef IDP6 WO obs.

Facultatieve schrijfproef IDP6 Nederlands

Elk jaar bieden de makers van IDP6 Nederlands een facultatieve schrijfproef aan voor de leerlingen van het zesde leerjaar. Die schrijfproef staat vanaf 22 april 2014 op de website (> inloggen) bij IDP6 Nederlands. De leerkrachten vinden er suggesties voor de opdracht en voor de evaluatie. Ze kunnen de proef afnemen in de loop van het derde trimester. Leerkrachten die de proef afnemen bij hun leerlingen, laten dat via e-mail aan bart.masquillier [at] vsko.be weten. Vermeld duidelijk de schoolgegevens.