IDP4 en IDP6 - pakketten onderweg

15 april 2013

Ben je ingeschreven voor de interdiocesane proeven voor het vierde en/of het zesde leerjaar, dan ontvang je in de loop van deze week een pakket.

Dat wordt geleverd door de firma Getax. Het pakket bevat het volgende:

 • voor IDP4:
  • de bronnenboekjes IDP4 2013 - Chocolade
  • de cd met het dictee
 • voor IDP6:
  • de vragenboekjes
  • de bronnenboekjes IDP6 2013 - Voedsel voor de wereld
  • de cd met het dictee, het luisterfragment en het filmfragment bij de leesproef
 • de factuur.

In de loop van volgende week ontvangt elke deelnemende school een e-mail met daarin de richtlijnen voor IDP4 en IDP6. De e-mail wordt verstuurd naar de directie, de ICT-coördinator en de klasleerkracht.

Mocht je pakket onvolledig zijn of mocht je de e-mail niet ontvangen hebben, dan kun je contact opnemen met Kristien.Vranken [at] vsko.be.