Nieuws over IDP6 2013

22 april 2013

Verplichte observatieopdracht IDP6 WO online
Nemen jouw zesdeklassers online deel aan de interdiocesane proef voor wereldoriëntatie? Daarbij hoort een verplichte observatieopdracht. Die kun je vanaf 22 april 2013 bij je leerlingen afnemen. De opdracht blijft tot vrijdag 21 juni 2013 ter beschikking.

In de handleiding (> toetsomgeving > inloggen > materiaal > materiaal proef IDP6 > Observatieopdracht WO) vind je tips en instructies om de proef zo objectief mogelijk te laten verlopen. Je leest er ook welke doelen er met de observatieopdracht worden geëvalueerd.

Naast de handleiding vind je ook een scoreblad, waarmee je de individuele resultaten kunt registreren. Zo heb je direct een overzicht van de resultaten van de klas op de opdracht. Net zoals bij tekenvragen geef je de resultaten nadien online in. Zo kunnen ze worden opgenomen in het rapport. Je gaat daarvoor naar de toetswebsite (> idp.vsko.be > beheer > antwoorden) en kiest per leerling voor Proef IDP6 WO obs.

Facultatieve schrijfproef IDP6 Nederlands
Elk jaar bieden de makers van IDP6 Nederlands een facultatieve schrijfproef aan voor de leerlingen van het zesde leerjaar. Die schrijfproef staat sinds 15 april op de website bij IDP 6 Nederlands. De leerkrachten vinden er suggesties voor de opdracht en voor de evaluatie. Ze kunnen de proef afnemen in de loop van het derde trimester.
 
Als ze de proef afnemen bij de leerlingen, laten ze dat via e-mail aan bart.maquillier [at] vsko.be weten. Vermeld dan duidelijk de schoolgegevens.