School- en klasrapport van IDP6 beschikbaar!

23 juni 2016

De rapporten vind je op http://proefidp.katholiekonderwijs.vlaanderen, 'Rapporten 6'.